O Programie

Typy badań - Słownik


Jeśli zastanawiacie się Państwo jak uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, warto zastanowić się nad właściwym wyborem typu badań. Każdy z nich ma swoje bardzo mocne strony. Bywają sytuacje, gdy charakterystyka respondentów lub tematu badania jednoznacznie określa ten typ. Warto również wziąć pod uwagę dostępne zaplecze i środki. Aby nieco przybliżyć poszczególne typy badań - poniżej przedstawiamy ich charakterystyki.

SURneo umożliwia monitorowanie pozycji urządzenia, na którym pracuje ankieta (tabletów, telefonów) - dzięki temu możecie Państwo „śledzić” trasę przemieszczania się ankieterów. System może również wspomagać kontrolę czasu i jakości pracy pracowników mobilnych. Moduł kontroli może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego Klienta

SURneo obsługuje wszystkie typy badań. Pozwala również na łączenie w jednym badaniu różnych technik badań. Dla przykładu - badanie może zostać rozpoczęte przy użyciu techniki CATI (wywiadu telefonicznego) i dokończone techniką CAWI (poprzez wywiad internetowy)

PANEL

To badanie internetowe, w którym baza respondentów jest znana i często profilowana poprzez zadanie wielu kryteriów. Zasada komunikacji jest taka jak przy badaniach CAWI. Panelista odpowiada na pytania bez udziału ankietera. Do tego typu badań można wprowadzić na przykład moderatora, który może wspomagać Panelistów, ale również przydzielać zadania i kontrolować ich wykonywanie.

Badania panelowe najczęściej rozłożone są w czasie i analizowane na zasadzie porównawczej. Ic

Każdy Panelista w czasie udziału w projekcie logując

We współpracy z Państwem przygotujemy moduł rozliczania nagród oraz każdy inny, który uznacie Państwo za pomocny. Jesteśmy również otwarci na rozbudowanie modułów już istniejących o kolejne funkcjonalności w taki sposób, aby SURneo nie tylko wspomagało badania, ale również kwestie zarzadzania, kontroli, komunikacji, rozliczania itp.

CAWI

To badania internetowe. Respondenci proszeni są o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety elektronicznej. Wyniki trafiają do SURneo w czasie rzeczywistym w wersji elektronicznej.

Bazy respondentów mogą być (choć nie muszą) profilowane. Samo badanie odbywa się bez udziału ankieterów.

CATI

To badania telefoniczne. Ankieter kontaktuje się z respondentami telefonicznie, odczytuje pytania z ankiety i gromadzi wyniki samodzielnie zapisując je w systemie.

CASI

To wywiad indywidualny przy użyciu komputera. Respondent odpowiada na pytania ankiety, odpowiedzi do elektronicznego formularza wprowadza ankieter. W badaniu wykorzystuje się mobilne urządzenia elektroniczne (tablety, telefony komórkowe) wyposażone w połączenie z internetem). W badaniu uczestniczy ankieter.

CAPI

To wywiad indywidualny przy użyciu komputera. Respondent samodzielnie odpowiada na pytania ankiety w formie elektronicznej, korzystając z mobilnych urządzeń elektronicznych (tabletów, telefonów komórkowych wyposażonych w połączenie z internetem). W badaniu nie uczestniczy ankieter.