O Programie

Czym i dla kogo jest SURneo


Badania przeprowadzone przy użyciu programu SURneo dają wyniki, które będę pomocne przy podejmowaniu decyzji m.in. w obszarze handlu i marketingu, finansów, organizacji, logistyce, zrządzaniu zasobami ludzkimi, public relations, polityce - w tym polityce informacyjnej. Niezaprzeczalną zaletą SURneo jest możliwość prowadzenia badań dowolną techniką dopasowaną do możliwości organizacyjnych, bazowych, sprzętowych i osobowych podmiotów badających. Elastyczność oprogramowana powoduje, że dzięki SURneo zbadać można właściwie wszystko i wszystkich. Możliwości są nieograniczone, tak jak nieograniczona jest ilość pytań, które możemy postawić, rozwiązując dowolny problem. Kluczem i sztuką jest więc zadawanie pytań celnych. SURneo pomaga odnaleźć i zrozumieć prawdę wśród odpowiedzi.

Dlaczego SURneo?

CAWI
badania cati
 • Program SURneo zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa,
 • jest wykorzystywany w wielu firmach badawczych, a także w środowisku biznesowym, edukacyjnym, HR-owym i wielu innych,
 • stosowany w badaniach B2B oraz B2C,
 • obsługuje najbardziej skomplikowane badania typu: CAWI, CATI, CASI, CAWI oraz panele badawcze,
 • jest niezawodny i wygodny w użytkowaniu,
 • tworzony i aktualizowany dzięki stałej współpracy z firmami badawczymi,
 • konkurencyjny cenowo,
 • z bardzo elastyczną polityką sprzedażową - opłata za korzystanie z SURneo, jak i za wsparcie (obejmujące poza wsparciem po-sprzedażowycm, również aktualizacje systemu) jest konkurencyjna.

Korzystanie z SURneo gwarantuje:

 • krótki czas przeprowadzenia badania,
 • możliwość szybkiego dotarcia do szerokiego grona konsumentów,
 • bardzo wysoką wiarygodność wyników,
 • niskie koszty badania.

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia Państwa potrzeb i przygotowania dedykowanego, optymalnego wariantu cenowego.

SUEneo to idealne rozwiązanie dla:

 • firm badawczych
 • firm produkcyjnych i usługowych
 • sieci sprzedażowych
 • jednostek samorządowych
 • jednostek edukacyjnych
 • wszelkich innych organizacji sprzedających produkty lub / i świadczących usługi
 • organizacji społecznych i politycznych
 • mediów, podmiotów działających w łączności z nimi oraz ośrodków opiniotwórczych
tworzenie ankiety

Przykładowe płaszczyzny badania opinii:

 • badanie konkurencji przy wprowadzaniu nowego produktu / usługi na rynek
 • badanie opinii potencjalnych Klientów (szacowanie wielkości rynków zbytu, ustalanie akceptowalnej ceny, oczekiwanej organizacji logistyki itp.)
 • ocena potencjału i skuteczności planowanych kampanii promocyjnych produktów oraz badania ewaluacyjne po ich zakończeniu
 • badanie opinii Klientów na temat jakości obsługi, jakości sprzedawanych produktów czy usług, jakości pracy poszczególnych pracowników lub działów itp.
 • badanie opinii pracowników / studentów / uczniów na przykład na temat wykorzystania środków finansowych, oczekiwanych zmian w organizacji pracy / nauki, oceny prowadzonego projektu czy ogólnej satysfakcji z pracy/ współpracy
 • badanie oczekiwań oraz poziomu satysfakcji poszczególnych grup społecznych dla jednostek samorządowych w kontekście wykorzystania środków unijnych na poszczególne projekty
 • badanie potencjału poparcia dla poszczególnych ugrupowań politycznych czy osób
 • badanie reakcji opinii społecznej na bieżące wydarzenia w kraju lub za granicą
 • rankingi popularności produktów (koszyki cenowe) i osób (polityków, celebrytów, wg dowolnych kryteriów)

Jak to działa?

jak tworzyć ankiety

Technologia

Aplikacje klienckie SURneo działają na wszystkich platformach i architekturach sprzętowych dostępnych w więkoszości firm. Do pracy z aplikacją wystarczy przeglądarka internetowa obsługująca HTML5. W przypadku wykorzystania moduły Predictive Dialing w aplikacji SURneo wymogiem będzie system z rodziny Windows.

Serwery SURneo zostały przeportowane na systemy operacyjne Linux/Unix/Windows. Aplikacja SURneo może zostać zintergowana z Państwa centralą telefoniczną PST/VoIP.

Dlaczego nie oprogramowanie darmowe?

Możecie Państwo zadać sobie pytanie czy warto inwestować w SURneo, skoro w sieci dostępne są programy bezpłatne. Nie mamy wątpliwości, że wizja takiego źródła oszczędności jest pozorna. Warto rozważyć kilka kwestii, bowiem jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach:

 • Czy profesjonalne badania ze względów merytorycznych i prestiżowych powinny bazować na produktach darmowych?
 • Jakie faktycznie możliwości tworzenia formularzy, gromadzenia i przetwarzania danych oraz pracy na wynikach ma oprogramowanie bezpłatne?
 • Czy istnieją w takich wypadkach jakiekolwiek gwarancje i wsparcie?
 • Czy wrażliwe dane gromadzone podczas kwerend będą odpowiednio chronione i bezpieczne, choćby w kontekście przepisów RODO?
 • Czy prowadząc poważne i rozłożone w czasie projekty możecie Państwo pozwolić sobie, by kluczowe narzędzie analizy nagle zniknęło lub zmieniło zupełnie swój charakter?

Dzięki elastycznej polityce udostępniania programu SURneo, każdy podmiot może korzystać z jego możliwości zarówno krótko, jak i długoterminowo, prowadzić proste, jak i złożone, wielopoziomowe projekty badawcze przez wiele miesięcy, a nawet lat. Krótkie badania dostarczą Państwu odpowiedzi w chwilę po ich zakończeniu, a prowadzenie badań bardziej rozbudowanych pozwala porównać wyniki każdej kolejnej fali.

Warto podkreślić także, że nasza oferta nie narzuca ilości stanowisk ankieterskich (w przypadku badań CATI) czy wielkości baz i ankiet.