O Programie

Obsługa SURneo


SURneo łączy w sobie ogrom możliwości oraz intuicyjną obsługę. Interfejs dostosowany jest do pracy z poszczególnymi typami badań w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność - dla przykładu w module badań CATI ankieter nie będzie rozpraszany zbędnymi elementami graficznymi i funkcjonalnościami i będzie mógł wygodnie odczytywać pytania z ankiety, podczas gdy uczestnik badania panelowego (w badaniach typu CAWI) zobaczy dopracowane graficznie pytania dostosowane do posiadanego wyświetlacza i w naturalny sposób wybierze odpowiedzi niezależnie od doświadczenia w roli ankietowanego.

Interfejs różnych typów użytkowników SURneo stworzony został również z myślą o ich komforcie pracy. Tak więc dla przykładu wygląd strefy wspomnianego już ankietera będzie różnił się od strefy administratora. Pod szatą (graficzną) ukryliśmy duszę systemu. Poniżej prezentujemy kilka jego możliwości...

Kwestionariusz i jego zalety

 • intuicyjny sposób konstruowania ankiety,
 • bardzo bogaty wybór rodzajów pytań i odpowiedzi, np. kafeterie z jedną lub wieloma odpowiedziami, pytania otwarte tekstowe i liczbowe, skale, pytania skonstruowane w formie tabeli,
 • możliwość wykorzystania różnych rodzajów odpowiedzi w jednym pytaniu, np. pytanie zamknięte w formie kafeterii może zawierać również pozycje otwarte i skale,
 • możliwość podglądu każdego pytania w dowolnym momencie konstruowania kwestionariusza,
 • możliwość umieszczenia wielu pytań na jednej stronie,
 • możliwość tworzenia własnej biblioteki pytań oraz wprowadzenia zasobów tejże biblioteki do nowych kwestionariuszy,
 • możliwość przetestowania kwestionariusza na każdym etapie wprowadzania,
 • funkcjonalny język skryptowy - daje niemal nieograniczony zasób możliwości definiowania logiki ankiety, np. przejść między pytaniami
 • rotacja pytań i/lub odpowiedzi - możliwość skonfigurowania losowej kolejności wyświetlania pytań i/lub odpowiedzi
 • możliwość wprowadzania elementów probabilistycznych do kwestionariusza, np. losowe wyświetlanie kilku wybranych pozycji odpowiedzi spośród większego zbioru, losowy dobór bloku pytań dla respondenta
 • standaryzacja sposobu przeprowadzania wywiadów - system kontroli przebiegu ankiety oparty na komunikatach ostrzegawczych:
  • nie dopuszcza do przejść pomiędzy pytaniami w przypadku, kiedy nie zostały spełnione założone kryteria, np. maksymalnie 3 odpowiedzi, suma odpowiedzi powinna sumować się do 100, itp.
  • wymusza udzielenie odpowiedzi na pytanie
  • umożliwia zablokowanie możliwości cofania się, np. w przypadku ankiet badających pierwsze skojarzenie lub w przypadku wykorzystania do testów/egzaminów online
 • ekrany przejściowe (pytania nie wymagające odpowiedzi) do wykorzystania przy tworzeniu np.:
  • ekran pomiędzy blokami pytań,
  • wstęp,
  • powitanie,
  • pożegnanie.
 • możliwość wprowadzania obcojęzycznych kwestionariuszy na podstawie już istniejących

Zarządzanie badaniem

 • kontrola struktury próby przy pomocy warunków kwotowych uzależnionych od informacji zawartych w bazie respondentów lub od odpowiedzi udzielonych na jedno lub więcej pytań,
 • dobór próby: losowy, kwotowy, warstwowy lub celowy,
 • kontrola nad przebiegiem badania w czasie rzeczywistym:
  • nadzór nad przebiegiem wywiadów - podgląd, podsłuch, nagrywanie
  • podgląd realizacji kwoty
  • sprawdzanie stopnia wykorzystania bazy respondentów
 • wsparcie dla systemów pracy call canter oraz home office,
 • brak ograniczeń:
  • na liczbę ankiet oraz pytań w ankiecie
  • na liczbę respondentów
  • na liczbę jednocześnie prowadzonych badań
 • system uprawnień:
  • do poszczególnych modułów systemu - pracownicy mają ograniczony dostęp do funkcjonalności, dostosowany do ich kompetencji
  • do danych - użytkownicy mają dostęp do baz danych i respondentów dotyczących tylko badań, nad którymi pracują
 • elastyczne zarządzanie bazami respondentów:
  • importowanie respondentów z plików Excela
  • możliwość definiowania dowolnej liczby zmiennych dla każdej bazy respondentów
  • możliwość wzbogacania bazy informacji o respondentach na podstawie udzielanych odpowiedzi w celu ich późniejszego wykorzystania w doborze próby w innym badaniu
  • stała kontrola nad stopniem wykorzystania bazy w poszczególnych badaniach
  • statystyki respondentów względem informacji zawartych w bazie respondentów
  • kilka metod wyboru respondenta do ankiety: metoda losowa, przypisywanie konkretnych respondentów ankieterom, dodawanie nowych respondentów przez ankietera
  • walidacja numerów telefonicznych
  • możliwość płynnego przechodzenia z wywiadu rozpoczętego telefonicznie (CATI) do wywiadu internetowego (CAWI), i/lub z powrotem, przy pełnej kontroli wprowadzanych danych

Kontrola jakości:

Pakiet funkcjonalności wspierający kontrolę jakości pracy ankieterów oraz gromadzonych danych. W badaniach telefonicznych (CATI):

 • możliwość odsłuchu zrealizowanego wywiadu z jednoczesnym podglądem zapisanych odpowiedzi
 • ocena pracy ankietera z jednoczesną możliwością zmiany statusu wywiadu w zależności od oceny (z nieaktywny na wywiad lub z wywiad na nieaktywny)

W badaniach internetowych (CAWI, CAPI, CASI, platformowych):

 • możliwość podglądu zapisanych odpowiedzi oraz oceny takiego wywiadu z jednoczesną możliwością zmiany statusu wywiadu (z nieaktywny na wywiad lub z wywiad na nieaktywny)

Zestawienia i statystyki:

 • dostępność wyników badań przez cały czas trwania badania oraz po jego zakończeniu
 • szeroki zakres zestawień i statystyk obejmujących:
  • dane i wyniki
  • statystyki dotyczące efektywności pracy ankieterów
  • stan realizacji kwoty
  • statystyki dotyczące stopnia wykorzystania bazy respondentów
 • pliki wynikowe eksportowane z systemu są dostosowane do pracy z zewnętrznymi aplikacjami do analizy danych
 • zapis oraz wydruk danych w dowolnym momencie

Wsparcie:

 • Profesjonalny HELPDESK realizowany telefonicznie oraz mailowo oraz poprzez pomoc zdalną
 • spersonalizowany PORTAL OBSŁUGI KLIENTA dostępny całodobowo, on-line
 • szczegółowe instrukcje obsługi dostępne on-line
 • aktualizacje zawarte w abonamencie
 • Możliwość wprowadzania zmian zgodnych z wymogami Klienta
 • Na życzenie Klienta istnieje możliwość projektowania i wprowadzania kwestionariuszy

Nasi Partnerzy

 • analiza ankiety
 • kwestionariusz ankiety
 • ankieta satysfakcji pracownika
 • ankieta
 • program do CATI
 • program CATI
 • system CATI
 • system CAWI
 • program do ankietowania
 • panel internetowy
 • ankieta cawi
 • badanie cawi